Over onze tuin.


tuin 15-07-2012
tuin 15-07-2012

We hebben een grote tuin waar de laatste jaren alle vrije tijd in is gaan zitten. We hebben beide een volle baan en daardoor duurt het even voor dat alles is ingericht. Door het grote oppervlakte zaaien we veel planten, aankopen is geen optie, dat wordt veel te duur. Gelukkig hebben we ook veel gekregen van vrienden en kennissen.

Achter de zaksloot de nieuwe tuin
Achter de zaksloot de nieuwe tuin

Doordat er een ruilverkaveling bij ons in de buurt plaatsvond, waren we in de gelegenheid, een stuk bouwland dat we hiervoor hadden gekocht in de buurt van Odoorn, in te ruilen voor een stuk land achter het huis. We zijn nu in het bezit van een tuin die bijna een hectare groot is. De wens van Martha was al jaren om zelf een tuin aan te leggen. Nu zag ze haar kans schoon.

De zaksloot, bij uitzondering met water
De zaksloot, bij uitzondering met water

Bij de ruilverkaveling zijn er waterbergingen aangelegd. Een van die zaksloten is achter ons huis aangelegd. Eerst is hij zo gegraven dat het niet mogelijk was ons nieuw verworven terrein te bereiken. Aan drie kanten was het nieuwe terrein omsloten door de buren, de vierde kant was van het waterschap. Bij een overleg met de ruilverkaveling commissie moest ik uitleggen dat ik weinig had aan land waar ik niet zonder heli kon komen. Dat zagen ze in en besloten werd om de zaksloot drie meter korter te maken, zodat ik er een drie meter brede toegang kreeg.

Het is heel handig als de buren paarden houden
Het is heel handig als de buren paarden houden

Er zijn een aantal pagina's met gegevens over Digitalis, vingerhoedsplanten. Deze plantengroep heeft mijn speciale interesse. Bij het zaaien kom je nogal eens voor verrassingen te staan, het is een groep waarbij, als je meerdere soorten dicht bij elkaar hebt staan, soortkruisingen niet zeldzaam zijn.

Voorjaar 2011. Enkele foto's van hoe de tuin er nu uitziet. Er is veel aan gedaan en ondertussen heb ik meer tijd gekregen om aan de tuin te besteden doordat ik gestopt ben met de baan.

overzicht tuin
overzicht tuin

overzicht tuin
overzicht tuin