Digitalis purpurea en Digitalis thapsi.

Digitalis thapsi


Digitalis purpurea.

Het viel me op dat er in de tuin behalve veel gewone D. purpurea ook enkele groeiden die geheel wit waren. Zelfs de vlekken in de keel waren geheel afwezig. Om ze door te kweken heb ik wat zaden genomen en in de verste hoek van de tuin heb ik ze uitgezaaid. Op het moment dat er één ging bloeien en hij was niet helemaal wit, trok ik de plant uit de grond om zoveel mogelijk kans te maken dat de planten met stuifmeel van even witte planten werden bestoven.
Er komt erg veel variatie voor in kleur en het is best wel moeilijk om mooie bloeiende planten uit de grond te trekken.

De helemaal witte digitalis tussen de silene
De helemaal witte digitalis tussen de silene

Een geheel witte digitalis
Een geheel witte digitalis

Niet alleen van kleur komt een grote variatie voor. De vorm van de bloemen verschilt ook nogal. De bloeiwijzen zijn ook niet allemaal hetzelfde. Als voorbeeld een aantal foto's van verschillende kleuren en vormen.

Rose met stippen
Rose met stippen

Wit met stippen
Wit met stippen

Hangende bloemen
Hangende bloemen

Afstaande bloemen
Afstaande bloemen

Ronde bloeiwijze
Ronde bloeiwijze

Heel grote vlekken
Heel grote vlekken

 

Af een toe zit er een grote bloem aan de top van de bloemstengel. Vooral bij purpurea valt dit erg op.
De afwijkende bloem noemt men een pelorische topbloem. Ze komen bij meerdere soorten digitalis voor. (Zie ook de pagina van ferruginea). Een bepaalde soort akkerhommel vliegt speciaal op deze pelorische bloemen en bevordert op deze manier het in stand houden van deze genetische afwijking.
De drie foto's hieronder geven een mooi voorbeeld.

Afwijkende topbloem
Afwijkende topbloem

Afwijkende topbloem
Afwijkende topbloem

Afwijkende topbloem
Afwijkende topbloem

Er zijn veel cultivars van D. purpurea in de handel, één daarvan heb ik ook in de tuin, de vorm Mertonensis.

Digitalis x Mertonensis
Digitalis x Mertonensis

Een foto van de min of meer natuurlijke groeiplaats van vingerhoedskruid, open plekken in het bos.

Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

In Zuid Frankrijk in de Pyreneën zag ik in het wild maar één kleur en vorm van D. purpurea, zie de twee foto's hieronder.

Digitalis purpurea Pyreneën
Digitalis purpurea, Pyreneën

Digitalis purpurea Pyreneën
Digitalis purpurea, Pyreneën

 

Soms zie je ineens een misvorming aan een plant. Zomer 2012 staat er een geheel wit bloeiende plant in de tuin waaraan enkele stelen met misvormde bloemen zitten. De oorzaak hiervan zou een virus infectie kunnen zijn maar zeker is dat niet.

Digitalis purpurea
Digitalis purpurea, afwijkend

Digitalis purpurea
Digitalis purpurea, afwijkend

 

Vanuit de serre zie ik op 12-07-2013 ineens een vreemd bloeiende digitalis, van afstand lijkt het eigenlijk niet eens een vingerhoedkruid zo warrig staan de bloemen er aan. Hij staat dicht bij het huis en is me vreemd genoeg nog niet eerder opgevallen, hoewel de bloei al ver is gevorderd. Behalve de hoofdtak zijn er nog vijf zijtakken die bloeien.

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

Digitalis purpurea afwijkende bloei
Afwijkende bloei 12-07-2013

 

foto van onderaf
Soms zijn de planten zo hoog (wel 2,5 m) dat je eenvoudig van onderaf foto's kunt maken.

omhoog

Home


 

Digitalis thapsi.

Een wildvorm uit Spanje is de D. thapsi en kleinere elegantere vorm van de purpurea. Erg spectaculair is hij niet, in eerste instantie denk je met een kleine purpurea van doen te hebben, maar als je hem goed bekijkt, heeft het wel iets.

Digitalis thapsi
Digitalis thapsi

Digitalis thapsi
Digitalis thapsi

 

omhoog

Home