Vogels in de tuin


Af en toe gebeuren er in de natuur dingen die niet erg logisch zijn. Zo hadden we voorjaar 2008 een pimpelmees, Cyanistes caeruleus die ongeveer een week lang urenlang met zijn spiegelbeeld in het raam aan het vechten was. Hij hield het zo lang vol dat de katten er zelfs op het laatst geen aandacht meer aan schonken.

pimpelmees
pimpelmees, Cyanistes caeruleus

pimpelmees
pimpelmees, Cyanistes caeruleus

pimpelmees
pimpelmees, Cyanistes caeruleus

pimpelmees
pimpelmees, Cyanistes caeruleus

Klein zit naar het meesje te kijken
Klein zit naar het meesje te kijken

De toekomstige zitkuil was dit voorjaar (2009) meer een vijver, toen hij wat droger werd, was dit het jachtterrein van een witte kwikstaart, Motacilla alba.

Witte kwikstaart
Witte kwikstaart, Motacilla alba

Vervelender gasten zijn de Nijl ganzen, Alopochen aegyptiaca deze zitten steeds bij de zwemvijver en bevuilen de randen en de omgeving van de vijver. Het zijn echte smeerders.

07-04-2012 De laatste weken zitten er niet alleen nijlganzen maar ook een stel wilde eenden Anas platyrhynchos in de vijvers, zowel dicht bij huis als in de zwemvijver, hier ben ik niet echt gelukkig mee.

Nijlgans, drinkt douw van het gras
Nijlgans, drinkt douw van het gras

Nijl ganzen
Nijl ganzen, Alopochen aegyptiaca

wilde eenden
wilde eenden, Anas platyrhynchos

16-07-2012 Ik ben in de tuin aan het werk en zie ineens uit mijn ooghoeken iets groots en zwarts in de zwemvijver. Het is een aalscholver Phalacrocorax carbo. Vond ik de eenden en nijlganzen al niet leuk, bij dit dier heb ik helemaal bedenkingen, ik zie hem in staat de hele kikkerpopulatie uit te roeien. Enkele dagen later komt hij nog enkele malen langs maar gelukkig ziet hij af van de kikkers als voedselbron. De foto's die ik gemaakt heb, verdienen geen schoonheidsprijs, maar hij staat er herkenbaar op.

aalscholver
aalscholver

aalscholver
aalscholver

Altijd aanwezig zijn merels, Turdus merula en houtduiven, Columba palumbus. De nesten van de houtduiven zitten meestal in de kastanje bomen. Het zijn losse vlechtwerkjes van takjes en beslist geen stevige nesten. Dan bouwt de merel een stuk beter, alleen die zit vaak op erg zichtbare plaatsen zodat de nesten vaak door katten of vlaamse gaaien worden uitgehaald.

Merel, man
Merel, man, Turdus merula

Merel, vrouw
Merel, vrouw, Turdus merula

Houtduif
Houtduif, Columba palumbus

25-03-2013 Vaak zie je en vooral hoor je de zanglijster Turdus philomelos deze is slecht te fotograferen zo schuw is hij. Hetzelfde geldt voor de heggenmus Prunella modularis, schuw maar vooral ook watervlug. Beide soorten door het raam gefotografeerd, doordat het zo koud is zoeken ze hun voer vlak bij huis.

Zanglijster
Zanglijster, Turdus philomelos

Zanglijster
Zanglijster, Turdus philomelos

heggenmus
heggenmus, Prunella modularis

02-04-2013 Het blijft koud en de vogels blijven komen. Vanmorgen had ik geluk, ik wilde even testen hoe ver mijn telelens nog scherp stelt met een kleine tussenring tussen lens en toestel. Het bleek net tot aan onze schuur te komen, vanuit de keuken. Op dat zelfde moment komt een Vlaamse gaai Garrulus glandarius aanvliegen en gaat eten van een restje rijst dat in een bakje op de grond staat. Een leuke gelegenheid om van deze schuwe vogel ook enkele foto's te maken.

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius

17 maart 2010 het is mooi weer maar een koude wind, met mijn fototoestel zet ik me bij de vijver op een tuinstoel. In de windschaduw van de serre is het redelijk uit te houden. Wat ik eigenlijk niet had verwacht gebeurt toch, de vogels komen drinken bij de vijver en zo kan ik een man vink Fringilla coelebs en een vrouw sijs, Carduelis spinus redelijk goed op de foto krijgen. Als ik later nog even de sneeuwklokjes wil fotograferen beweegt het in de struik er boven. Een roodborstje Erithacus rubecula is op insectenjacht en laat zich ook fotograferen.

man vink
man vink, Fringilla coelebs

Roodborst
Roodborst, Erithacus rubecula

Roodborst
Roodborst, Erithacus rubecula

Sijs vrouw
Sijs vrouw, Carduelis spinus

Sijs man
Sijs man, Carduelis spinus

Een vaste bewoner van onze tuin is de winterkoning, erg klein en een heel hard geluid, zingend op de foto.

Sijs man
Winterkoning, Troglodytes troglodytes

20 maart 2011 De laatste tijd voer ik de vogels vetballen, soms zitten er wel meer dan tien koolmezen en pimpelmezen bij. Per dag gaan er makkelijk drie vetballen door. De grote bonte specht, de boomklevers Sitta europaea en de ringmussen zijn de andere liefhebbers. Net als vorig jaar komen ook de vinken en sijsjes drinken in de vijver. Vanmiddag sta ik even te kijken op de hoek van de vijver, als er een groepje sijsjes komt drinken. Ze zijn totaal niet bang, als ik stil blijf staan, zitten ze ongeveer een meter van mij af te drinken. Dus nog maar eens het foto toestel met telelens gepakt en rustig op mijn hurken bij de vijver zitten. Al snel heb ik een aantal foto's. Mevrouw sijs heeft nu op de site gezelschap gekregen van een man.

boomklever
boomklever, Sitta europaea

18-12-2010 Het vriest en de vogels worden gevoerd. Dit is de kans om de boomklevers Sitta europaea, die normaal al niet erg schuw zijn voor de lens te krijgen. Hier een exemplaar met een stuk brood in zijn snavel, niet het natuurlijke voedsel maar het is ten minste eetbaar. Er zijn ook veel geelgorzen Emberiza citrinella in de tuin, de foto heb ik niet in de tuin gemaakt, ze zijn erg schuw en het lukt uiteindelijk vlak naast het bos.

geelgors
geelgors, Emberiza citrinella

Omdat er vaak buizerds in de tuin zitten probeer ik er een foto van te maken. In de tuin is dit denk ik onmogelijk, ze zien je aankomen en gaan er op grote afstand vandoor. Daarom probeer ik in de buurt een foto te maken vanuit de auto. De eerste poging levert te onscherpe beelden op naar mijn smaak. De dag erna 22-02-2011 heb ik veel meer geluk. Er zit geen buizerd maar er vliegt een rode wouw Milvus milvus. Dit is een vrij zeldzame doortrekker. Het lukt ook nog om foto's te maken, wel van vrij grote afstand, zodat ik ze flink heb uitvergroot.

rode wouw
rode wouw, Milvus milvus

rode wouw
rode wouw, Milvus milvus

Op 07-04-2012 lukt het een vliegende buizerd Buteo buteo in de tuin op de foto te krijgen. Dagelijks komt een paar keer een sperwer langs, in de zomer waarschuwen de zwaluwen als hij er aan komt. Ze vliegen dan mee en doen schijnaanvallen. Door de waarschuwingsroep wordt ik er op geattendeerd. Het is me nog niet gelukt om de sperwer goed op de foto te krijgen, maar 23-07-2012 denk ik hem te hebben. Wel met een te korte lens, maar in tegenstelling tot anders maakt hij een extra rondje. Het is hem dan ook niet, het is een boomvalk Falco subbuteo.

buizerd
buizerd, Buteo buteo

boomvalk
boomvalk, Falco subbuteo

30-09-2012. Op het hekwerk bij de buren zit een vogel die ik eerst voor een sperwer houd. Als ik mijn fototoestel met telelens heb gehaald is duidelijk te zien dat het een koekoek Cuculus canorus is. Het dier is niet bang en vliegt rustig heen en weer om iets te vangen. De afstand is vrij groot en de foto's zijn erg uitvergroot.

koekoek, Cuculus canorus
koekoek, Cuculus canorus

koekoek, Cuculus canorus
koekoek, Cuculus canorus

Vaak zie je staartmezen, Aegithalos caudatus in de tuin en ik heb al heel wat pogingen gedaan om ze op de foto te krijgen. Ze zijn niet erg bang maar wel erg vlug en beweeglijk. Het grootste probleem is dat ze echt tussen de takken zitten en daardoor staan ze vaak onscherp op de foto omdat er weer een takje voor zit. Vanmiddag 26-02-2011 gelukt het twee meesjes vast te leggen en dan ook nog twee vormen, de gewone en de witkoppige vorm.

staartmees normale vorm
staartmees normale vorm

staartmees witkoppige vorm
staartmees witkoppige vorm

 

8-03-2011. We hebben de hele winter de vogels van voer voorzien, maar de laatste dagen lijken de mezen wel uitgehongerd. Soms zitten er wel tien koolmezen en een aantal pimpelmezen bij de vetbal. De laatste dagen hebben een grote bonte specht en de boomklevers de pinda's soldaat gemaakt. Het gekke is dat als ik op vier meter van het voer op een stoel ga zitten met de telelens, ik rustig foto's van de mezen kan maken. Ze gaan wel even weg als ik ga zitten maar zijn ook zo weer terug. Daarom nu eindelijk een paar koolmezen Parus major op de foto.

koolmees
koolmees, Parus major

koolmees
koolmees, Parus major

28 maart 2010 zitten er een stel kruisbekken Loxia curvirostra hoog in de kastanjeboom.

Man kruisbek
Man kruisbek, Loxia curvirostra

Vrouw kruisbek
Vrouw kruisbek, Loxia curvirostra

kruisbek, Loxia curvirostra
kruisbek, Loxia curvirostra 05-02-2014

Meestal ook hoog in de boom en erg schuw zijn de groenlingen Carduelis chloris.

groenling
groenling, Carduelis chloris

De ringmussen, Passer montanus hebben het nestkastje aan de kastanjeboom veroverd. De kans om ze op de foto te krijgen. Ze zitten vaak in de laagste takken van de boom en zijn er al aan gewend dat ik langs loop. Als Peter (onze kat) er onder doorloopt vindt het musje dit wel alle aandacht waard, dat zie je op de onderste foto.

Ringmus Passer montanus
Ringmus Passer montanus

Ringmus Passer montanus
Ringmus Passer montanus

Zwaluwen komen al vliegend drinken bij de zwemvijver, ook het baden doen ze in de vlucht. Als je aan het zwemmen bent scheren de zwaluwen laag over het water bij je langs, een heel leuke gewaarwording. Gierzwaluwen komen vaak in grote groepen drinken.

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw, Hirundo rustica

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw, Hirundo rustica, baden

10-05-2012. Al enkele jaren zie ik in de achtertuin roodborst tapuiten, Saxicola rubicola, ze zijn vrij schuw en laten je niet dichbij komen. Daarom was ik al blij met deze foto's waar ze tenminste herkenbaar op staan.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, man
Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, man

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, vrouw
Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, vrouw

04-05-2011. Door de vogels uit het bos en de tuin wordt de zwemvijver gebruikt om te drinken en te baden. Soms lukt het om een aantal foto's te maken zoals bij deze boompieper.

Boompieper Anthus trivialis
Boompieper Anthus trivialis

Boompieper Anthus trivialis
Boompieper Anthus trivialis

07-05-2011. Er zitten veel putters Carduelis carduelis in de tuin, de hele dag hoor je ze kwetteren, een aangenaam geluid. Ze zitten meestal hoog in de kastanje of eiken bomen en zijn dan eigenlijk te ver weg om een fatsoenlijke foto van te maken. Vanmorgen ben ik een tijdje bij de zwemvijver gaan liggen om te zien of er vogels zouden komen drinken of baden. De putters kwamen wel drinken maar de foto's daarvan werden niet erg goed, wel een leuke van twee putters aan een rietsteel met een bos riet als achtergrond.

Putters
Putters, Carduelis carduelis

14-01-2012. Als ik naar buiten ga hoor ik een voor mij onbekend vogelgeluid en dat is altijd reden om eens wat beter rond te kijken. Helemaal boven in de grote kastanjeboom zit een vrij grote vogel druk lawaai te maken. Echt mooi zingen kun je het niet noemen. Van deze afstand kan ik de soort niet herkennen en eerst nadat ik een verrekijker heb gehaald zie ik dat het een appelvink is Coccothraustes coccothraustes. Dan vlug de telelens op het toestel en foto's maken. Eigenlijk is de afstand te groot en ik heb de foto's dan ook erg moeten uitvergroten.

Appelvink, Coccothraustes coccothraustes
Appelvink, Coccothraustes coccothraustes

Appelvink, Coccothraustes coccothraustes
Appelvink, Coccothraustes coccothraustes

 

09-02-2012.Weer een vinkachtige, ditmaal de man van de goudvink Pyrrhula pyrrhula. Er vliegt een weg als ik naar de postbus loop, maar hij gaat niet ver. Dus fototoestel gehaald en dan blijkt hij terug te zijn en te eten van de zaden van de gelderse roos. Zonder dat ik ergens achter kan gaan staan laat hij toe dat ik een serie foto's maak. Hij eet rustig door.

goudvink
goudvink, Pyrrhula pyrrhula

goudvink
goudvink, Pyrrhula pyrrhula

Een aangenaam kwetterend vogeltje is de kneu, Linaria cannabina. Ze zijn bijna de hele zomer in de tuin aanwezig, maar laten je niet dichtbij komen met een fototoestel. De foto is dan ook van grote afstand gemaakt en zeer sterk uitvergroot.

kneu
kneu, Linaria cannabina