Chrysopidae, Myrmeleontidae, Raphidioptera en Ascalaphidae

Gaasvliegen, Mierenleeuw, Kameelhalsvlieg en Vlinderhaft

Gaasvliegen Mierenleeuw Kameelhalsvlieg Vlinderhaft Wimpelstaart


Orde: Neuroptera, Netvleugeligen.

Familie: Chrysopidae (Gaasvliegen)

gaasvlieglarve met camouflage
gaasvlieglarve met camouflage, 04-10-2010

Gaasvliegen zie je vaak als wat ongelukkig vliegende groene insecten met prachtige vleugels en schitterende ogen die op de planten en vooral op het lange gras landen.
Er zijn in Nederland een aantal soorten die veel op elkaar lijken, de dieren op deze pagina zijn op naam gebracht door Arp Kruithof. De larve van de gaasvlieg eet bladluizen en dat in grote aantallen. Ze worden dan ook veel ingezet als biologische bestrijders van bladluis in kassen. De volwassen vliegen overwinteren en vaak zie je in het voorjaar grote aantallen gaasvliegen voor het raam van de schuur waarin ze hebben overwinterd. Om naar buiten te komen gaan ze op het licht af en eindigen dan voor een deel achter de ramen als spinnenvoer.

larve met camouflage, Franjegaasvlieg Chrysopidia ciliata
larve met camouflage, Franjegaasvlieg Chrysopidia ciliata

De larve op de foto hierboven, heeft een heel speciale manier om zich onzichtbaar te maken en niet op te vallen. Hij verzamelt alle lege huidjes van de bladluizen die hij heeft leeggezogen op zijn rug. Verder alle geschikte rommel die hij tegenkomt gaat ook zijn rug op. Het gevolg is dat je ergens een bolletje ziet lopen dat niet in de verste verte aan een insect doet denken. Het dier is niet erg groot, ongeveer een centimeter lang en bezit zo een prachtige camouflage. Aan de zijkant van het lichaam van de larve zitten uitsteeksels met haren waardoor het mogelijk is de spullen op zijn rug te houden. Op de foto's zie je ze duidelijk uitsteken. Het volwassen insect zie je op de foto hieronder. Kenmerkend voor de soort zijn de lange witte haren aan de vleugels en de zwarte dwarsaders in de vleugelrand.

Franjegaasvlieg Chrysopidia ciliata
Franjegaasvlieg Chrysopidia ciliata

Gaasvliegen komen heel fragiel over, ik vind ze erg mooi, de vleugels met het netwerk zien er prachtig uit.
Voor de determinatie is de tekening op kop en borsstuk van belang en de adering van de vleugels.

Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons
Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons

Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons
Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons

Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons, larve
Geelkopgaasvlieg, Pseudomallada flavifrons, larve

Groenbuikgaasvlieg, Pseudomallada prasinus
Groenbuikgaasvlieg, Pseudomallada prasinus

Groenbuikgaasvlieg, Pseudomallada prasinus
Groenbuikgaasvlieg, Pseudomallada prasinus

Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis
Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis

Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis
Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis

Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis
Zwartbuikgaasvlieg, Pseudomallada ventralis

Bij het goudoogje glimmen de ogen als goud. Het s.l. achter de naam betekent sensu latu, wat wil zeggen dat ook andere gelijkende vormen voorkomen die door sommige auteurs als apparte soorten worden beschouwd.

Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l.
Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l.

Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l. winterkleur
Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l. winterkleur

larve Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l.
larve Goudoogje, Chrysoperla carnea s.l.

Gewone Gaasvlieg, Chrysopa perla
Gewone Gaasvlieg, Chrysopa perla

Gewone Gaasvlieg, Chrysopa perla
Gewone Gaasvlieg, Chrysopa perla

larve, Gewone Gaasvlieg Chrysopa perla
larve, Gewone Gaasvlieg Chrysopa perla

gaasvlieg ei op steeltje aan de bloem van een kogeldistel
gaasvlieg ei op steeltje aan de bloem van een kogeldistel

ei van Gewone Gaasvlieg Chrysopa perla met uitgekomen larve
ei van Gewone Gaasvlieg Chrysopa perla met uitgekomen larve

De eieren van gaasvliegen worden afgezet aan een steeltje, zo zijn de eieren beschermd tegen mieren en lieveheersbeestjes die ook op luizenrijke plaatsen rondlopen.

omhoog

Home


Familie: Coniopterygidae (Dwerggaasvliegen)

Dit zijn heel kleine gaasvliegjes, slechts enkele mm lang. De volwassen dieren zijn helemaal wit. Er zijn meer soorten van in Nederland en ik weet niet tot welke soort de dieren op de foto's behoren.

Dwerggaasvlieg
Dwerggaasvlieg

Dwerggaasvlieg
Dwerggaasvlieg

Dwerggaasvlieg
Dwerggaasvlieg

Larve Dwerggaasvlieg
Larve Dwerggaasvlieg

Larve Dwerggaasvlieg
Larve Dwerggaasvlieg

omhoog

Home


Familie: Hemerobiidae (Bruine gaasvliegen)

De bruine gaasvliegen zijn iets tot veel kleiner dan de groene. Het is een familie waarvan in Nederland 29 soorten voorkomen. Deze groep verschilt niet veel van de groene gaasvliegen wat levenswijze betreft. Van deze groep worden ook dieren als biologische bestrijders van bladluizen ingezet. Door hun kleur en formaat vallen ze niet erg op. Ik heb er nog maar twee soorten van op de foto kunnen zetten.

Micromus angulatus
Micromus angulatus

Micromus angulatus
Micromus angulatus

Micromus variegatus
Micromus variegatus

Micromus variegatus
Micromus variegatus

De larven van de bruine gaasvliegen hebben geen wratten met haren aan de zijkant van het lichaam en zijn slank met korte kaken. Hieronder een foto van een larve waarvan ik de exacte soort niet weet. Hij heeft net een bladluisje gepakt en heeft die in een aantal seconden leeggezogen, dat gaat erg snel.

Micromus variegatus
larve van een van de soorten bruine gaasvliegen

omhoog

Home


Familie: Osmylidae (Watergaasvliegen)

De watergaasvlieg is een groot dier met drie centimeter vleugelspan, komt voor in haast heel Europa. In Nederland in Limburg en Braband. De larven houden zich voornamelijk op tussen mossen en kunnen ook onder water.

Watergaasvlieg, Osmylus fulvicephalus
Watergaasvlieg, Osmylus fulvicephalus

omhoog

Home


Familie: Myrmeleontidae (Mierenleeuwen)

Larven van de mierenleeuwen leven in zelf gegraven kuiltjes in droog zand. Daar kunnen ze in de kuil vallende insecten vangen, voornamelijk mieren. Er zijn twee soorten in Nederland. De gewone mierenleeuw Myrmeleon formicarius en de gevlekte mierenleeuw, Euroleon nostras. Het verschil tussen de larven is het al of niet aanwezig zijn van enkele vlekjes op het derde paar poten. De foto's zijn van een gevlekte mierenleeuw, zowel de larve (de vlekjes op de poten ontbreken) als het volwassen insect. De larven spinnen een ronde cocon in het zand het ziet er uit als een klein balletje 10 tot 12 mm groot. Daarin maakt de larve het pop stadium door. Als de pop uitkomt steekt de pophuid uit de cocon. Dit is de laatste keer dat hij vervelt, ze hebben dan vier vleugels en leven enkele weken. De volwassen dieren leven van insecten, stuifmeel en nectar.

Euroleon nostras, Mierenleeuw larve in zijn kuil
Euroleon nostras, Mierenleeuw larve in zijn kuil

Euroleon nostras, Mierenleeuw larve
Euroleon nostras, Mierenleeuw larve

Euroleon nostras, Mierenleeuw larve
Euroleon nostras, Mierenleeuw larve

Euroleon nostras, Mierenleeuw cocons
Euroleon nostras, Mierenleeuw cocons

Euroleon nostras, Mierenleeuw uitkomen uit cocon
Euroleon nostras, Mierenleeuw uitkomen uit cocon

Euroleon nostras, Mierenleeuw uitgekomen cocon
Euroleon nostras, Mierenleeuw uitgekomen cocon

Euroleon nostras, Mierenleeuw oude huid pop
Euroleon nostras, Mierenleeuw oude pophuid

Euroleon nostras, Mierenleeuw opengewerkte cocon met oude larvehuid
Euroleon nostras, Mierenleeuw opengewerkte cocon met oude larvehuid

Euroleon nostras, Mierenleeuw
Euroleon nostras, Mierenleeuw

Euroleon nostras, Mierenleeuw
Euroleon nostras, Mierenleeuw

Euroleon nostras, Mierenleeuw
Euroleon nostras, Mierenleeuw

Euroleon nostras, Mierenleeuw ♂
Euroleon nostras, Mierenleeuw ♂

Euroleon nostras, Mierenleeuw ♀
Euroleon nostras, Mierenleeuw ♀

omhoog

Home


Familie: Ascalaphidae (vlinderhaften)

De vlinderhaften komen niet in Nederland voor, het is ook een familie uit de netvleugeligen.

Uit Frankrijk Libelloides coccajus. (Scans van dia materiaal uit 2005). Voor de Franse soorten kun je een beschrijving vinden op Histoire Naturelle des Ascalaphes de France (pdf) met duidelijke illustraties door: Cyrille Deliry en Jean-Michel Faton, 2007.

Libelloides coccajus, vlinderhaft
Libelloides coccajus, vlinderhaft

Libelloides coccajus, vlinderhaft
Libelloides coccajus, vlinderhaft

Uit Bulgarije Libelloides lacteus.

Libelloides lacteus, vlinderhaft
Libelloides lacteus, vlinderhaft

Uit Bulgarije Libelloides macaronius.

Libelloides macaronius, vlinderhaft
Libelloides macaronius, vlinderhaft

Libelloides macaronius, vlinderhaft
Libelloides macaronius, vlinderhaft

Libelloides macaronius, vlinderhaft
Libelloides macaronius, vlinderhaft

Libelloides macaronius, vlinderhaft
Libelloides macaronius, vlinderhaft

Libelloides macaronius, vlinderhaft
Libelloides macaronius, vlinderhaft

omhoog

Home


Familie: Nemopteridae (wimpelstaarten)

De Dwarsbandwimpelstaart foto is in Bulgarije gemaakt, in Nederland komen deze dieren niet voor.

Nemoptera sinuata, Dwarsbandwimpelstaart
Nemoptera sinuata, Dwarsbandwimpelstaart

Nemoptera sinuata, Dwarsbandwimpelstaart
Nemoptera sinuata, Dwarsbandwimpelstaart

omhoog

Home


Orde: Raphidioptera (Kameelhalsvliegen)

Familie: Raphidiidae (Kameelhalsvliegen)

In Nederland komen zes soorten kameelhalsvliegen voor, die ook op foto's redelijk goed kunnen worden gedetermineerd. Vrouwtjes hebben een lange legbuis waarmee ze de eieren in spleten van boomschors afzetten. Je ziet dus direct of je met een man of een vrouw te doen hebt. De bovenste twee foto's zijn van een vrouw de onderste van een man. Kameelhalsvliegen tref je meestal lopend aan op boomstammen, hier zoeken ze hun voedsel, dat bestaat uit kleine insecten. Ze vliegen niet snel weg, klimmen ze te hoog om een foto te kunnen maken, doe je er een hand voor en het beestje loopt terug. Het zijn vrij kleine dieren, kijk maar eens naar de mier op een van de foto's, ook daarvoor ging het kameelhalsje achteruit.

Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel
Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel ♀

Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel
Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel ♀

Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel
Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel ♂

Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel
Xanthostigma xanthostigma, Gevorkte geelvlekkameel ♂

Een andere soort staat hieronder, deze soort is te herkennen aan de zwarte vlek in de vleugel (meestal over twee cellen) en de grote, veel bredere cel die er op de foto boven ligt, deze cel is zo groot dat hij zowel voor als achter de zwarte vlek uitsteekt. Op de onderste foto is dit in vergroting duidelijk te zien.

Raphidia ophiopsis, Kortvlekkameel
Raphidia ophiopsis, Kortvlekkameel ♂

zwarte vlek met bovenliggende grote cel
zwarte vlek met bovenliggende grote cel

kameelhalsvlieg larve
kameelhalsvlieg larve

kameelhalsvlieg larve
kameelhalsvlieg larve

kameelhalsvlieg larve
kameelhalsvlieg larve

omhoog

Home